რესურსები

მოქმედებები რესურსების რაოდენობის მიხედვით.
დაამატეთ მოთამაშის რესურსი (დაამატოთ მოთამაშე "სახელი" "ერთეულები" რესურსი). დაზუსტებული მოთამაშეების რესურსებზე დაემატება გარკვეული რესურსის ტიპი.
აირჩიეთ რესურსი მოთამაშე (აირჩიეთ "სახელი" "ერთეულის" რესურსის ნომერი). მითითებული მოთამაშე აირჩევს შერჩეული რესურსის ტიპის განსაზღვრულ რაოდენობას.
დააყენეთ მოთამაშე რესურსის ოდენობა (მითითებული მოთამაშე "სახელი" "ერთეულების" რესურსის რაოდენობა). მითითებულ მოთამაშეს ექნება შერჩეული რესურსის ტიპის განსაზღვრული რაოდენობა.

თქვენ შეიძლება დაინტერესებული ხართ: მდგომარეობა

ახალი კომენტარის დამატება

Ваш ელ не будет опубликован. Обязательные поля помечены *